Statut, regulaminy i procedury

Statut, regulaminy i procedury

Statut

Statut tekst jednolity z dnia 9 lutego 2021 roku [...]

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMNIN RADY RODZICÓW RZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO „JARZĘBINKA” W BRZOZIE Postanowienia wstępne Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy [...]

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „JARZĘBINKA” W BRZOZIE Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7 września 1991 roku (DzU 96.67.329 ze zmianami) Art. 43. Uchwały rady [...]

metryczka