Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

Rekrutacja

Szanowni Państwo,informujemy, że Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2022/2023.Wszelkie informacje oraz druki znajdują się w zakładce Rekrutacja oraz na naszej stronie internetowej. [...]

Ubezpieczenie!

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW PrzedszkolneSzanowni Rodzice,informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zakup ubezpieczenia NNW możliwy jest za pośrednictwem dedykowanego dla naszej placówki [...]

Ogłoszenie - dojazdy autobusem szkolnym!

Szanowni Rodzice, dzieci które będą korzystały z dojazdów autobusem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022!Informujemy, że aby Państwa dziecko mogło korzystać z przejazdów autobusem szkolnym niezbędne jest podpisanie przez Państwa [...]

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Rodzice, dzieci, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022,prosimy o pobranie i wypełnienie poniższej deklaracji oraz przesłanie wypełnionej drogą mailową na [...]

Przerwa wakacyjna 2020/2021

Szanowni Rodzice,informujemy, że zgodnie z projektem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. zaplanowana jest w naszym przedszkolu przerwa wak [...]

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie z dnia 23.03.2021 roku

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem [...]

Komunika Dyrektor Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie

Szanowni Państwo, informuję, że na podstawie pozytywnej rekomendacji SANEPID-u w dniach od 15.03.2021 roku do 19.03.2021 roku zostają zawieszone zajęcia w grupie dzieci 4-letnich "Wiewiórki".Jednocześnie przypominamy, że w związku [...]

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie z dnia 26.02.2021 roku

Szanowni Państwo, informuję, że na podstawie pozytywnej rekomendacji SANEPID-u w dniach od 26.02.2021 roku do 1.03.2021 roku zostają zawieszone zajęcia w grupie dzieci 4-letnich "Niedźwiadki".Jednocześnie przypominamy, że w [...]

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie

Szanowni Państwo, informuję, że na podstawie pozytywnej opinii SANEPID-u w dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku zostają zawieszone zajęcia w grupie dzieci 4-letnich "Niedźwiadki".Jednocześnie przypominam, że w związku z zawieszeniem [...]

Wznowienie pracy przedszkola

Szanowni Państwo!Informujemy, że Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie, wznawia swoją działalność dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą od poniedziałku 16.11.2020r.Dyrektor PrzedszkolaGrażyna Weselska [...]

Zawieszenie pracy przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!Informujemy, że na podstawie wniosku SANEPID-u przedszkole w dniach od 9 do 13 listopada 2020 roku będzie zamknięte i w dalszym ciągu będzie prowadzić pracę zdalną.Jednocześnie przypominamy, że w związku z zamknięciem [...]

Ważna informacja!

Szanowni Rodzice,uprzejmie informujmy, że  duża część  pracowników przedszkola w poniedziałek 9.11.2020 r. nie będzie aktywna zawodowo ze względu na zwolnienia lekarskie lub kwarantannę.Od 9.11.2020 r. do 12.11.2020 r. możemy [...]

Funkcjonowanie Przedszkola od 9.11.20 roku

SZANOWNI PAŃSTWO!Informujemy, że w dniu dzisiejszym, 5.11.2020 roku, po godzinie 20-tej otrzymacie Państwo informację o funkcjonowaniu przedszkola od poniedziałku 9.11.20 roku.Dyrektor PrzedszkolaGrażyna Weselska [...]

Ważne!!!

Brzoza, 02.11.2020 rokDyrektor Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie informuje o zamknięciu Placówki na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy w dniach od 02.11. do 06.11.20 roku i przejściu na [...]

Kwarantanna pracowników kuchni

Brzoza, 29.10.2020 rok                       Dyrektor Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie, informuje o przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownika kuchni, co [...]

Regulamin przysyłania pocztą elektroniczną informacji dotyczących bieżącej działalności przedszkola

Szanowni Państwo,informujemy, że w poniższym dokumencie do poprania można zapoznać się z Regulaminem przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących bieżącej działalności przedszkola wraz z oświadczeniem zgody na otrzymywanie [...]

Deklaracja dostępności

Szanowni Państwo!W poniższym pliku do pobrania możecie zapoznać się z dokumentem "Deklaracja dostępności strony internetowej i BIP Oświata Nowa Wieś Wielka Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie. [...]

Zmiana numeru konta przedszkola

Szanowni Państwo, informujemy, że zmienił się numer naszego konta. Płatności prosimy dokonywać na:Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka"nr konta: 50 8142 0007 0618 5745 2000 0001Tytuł przelewu: Nazwisko i imię dziecka/nazwa [...]

Dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,Rodzice, którzy wyrażą chęć zgłoszenia dziecka w okresie wakacyjnym tj. od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. zobowiązani są do przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów do placówki do dnia 26.06.2020 r.Dokumenty do [...]

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Rodzice!!!Od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. zaplanowana jest przerwa wakacyjna, zgodnie z projektem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący. W tym okresie dyżur wakacyjny  prowadzi Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" [...]

Otwarcie Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie

Szanowni Rodzice, uprzejmie informuję, że od dnia 25.05.2020 r. Przedszkole może zostać otwarte dla dzieci rodziców, którzy złożą podpisane oświadczenia zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w trakcie panowania choroby [...]

Czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzoza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Jarzębinka w Brzozie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i [...]

Komunikat dla Rodziców cz. 2

WAŻNY KOMUNIKAT  Szanowni Rodzice!  Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzona została na terenie palcówki ograniczona liczebność grup przedszkolnych, 12 dzieci na salę. W pierwszej kolejności z Przedszkola [...]

Komunikat dla Rodziców cz. 1

WAŻNY KOMUNIKATSzanowni Rodzice! W związku z decyzją Pana Premiera z dnia 29 kwietnia 2020 r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, [...]

Funkcjonowanie przedszkola

Szanowni Rodzice!Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, można uzyskać dzwoniąc do Pani Dyrektor Grażyny Weselskiej pod numerem telefonu: 881 231 387 w godzinach od 8.00 do 18.00. [...]

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola!

SZANOWNI RODZICE!W związku z decyzją Pana Mateusza Morawieckiego Premiera Rządu RP od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zawiesza się działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą w placówkach oświatowych w kraju.W szczególnych [...]

Zajęcia otwarte 2019/2020

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 wraz z Rodzicami na zajęcia otwarte, które odbędą się w dniach 28 i 29 sierpnia 2019 roku w godzinach od 9.30 do 11.30 w budynku przedszkola przy ul. [...]

Zebranie organizacyjne rodziców 2019/2020

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2019 r godz. 16.30 w sali gimnastycznej w budynku przedszkola przy ul. Łabiszyńskiej 23 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców. Zainteresowanych serdecznie [...]

Ubezpieczenie NNW 2019/2020

Szanowni Rodzice!Niniejszym informujemy, że w roku szkolnym 2019/2010 nasza szkoła postanowiła nie narzucać Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. "NNW szkolne". Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są [...]

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice i Prawni opiekunowie!W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 rok poz. 996, 1000, 1290, 1669, [...]

Sprawozdanie finansowe

Brzoza, dnia 10 maja 2019 r. Informacja  Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu [...]

Działania Przedszkola

Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski brało udział w różnego rodzaju uroczystościach i przedsięwzięciach zorganizowanych przez lokalne instytucje. Od kilku lat przedszkole [...]

Rekrutacja 2019/2020

Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego: [...]

Bal przebierańców 2019

Szanowni Rodzice!Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 8 lutego 2019 roku w naszym przedszkolu w godzinach przedpołudniowych odbędzie się bal przebierańców.  [...]

Przerwa wakacyjna 2018/2019

Informujemy, że w tym roku szkolnym przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 1 do 31 sierpnia 2019 roku. W lipcu przedszkole będzie czynne w tych samych godzinach jak dotychczas, czyli od 6.00 do 16.30. Dzieci będą miały zajęcia w [...]

Podziękowanie

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w świątecznym kiermaszu i [...]

Projekt "Mali przedszkolacy duże możliwości"

Informujemy, że Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Mali przedszkolacy duże możliwości". Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając na link "O [...]

Tablica informacyjna

Szanowni Rodzice!Informujemy, że w głównym holu w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej 23, na tablicy ogłoszeń ogólnych, znajdziecie Państwo informacje na temat dyżurów wychowawców poszczególnych grup.Zapraszamy do zapoznania [...]

Wejście do przedszkola w godz. 9.00-14.00

Szanowni Rodzice!Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci od 1 października 2018 roku, w razie konieczności przyprowadzenia lub odebrania dziecka w godzinach od 9.00 do 14.00, należny korzystać z wejścia (także domofonu [...]

Zwiedzanie Przedszkola

ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM ,,JARZĘBINKA”  W BRZOZIEW sobotę - 29.09.2018 roku - zapraszamy mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka oraz sąsiednich Gmin do zwiedzania nowego budynku Przedszkola Samorządowego [...]

Ogłoszenie o sprzedaży mebli używanych

Dyrektor Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" wystawia na sprzedaż następujące meble używane:szafka narożnikowa - kącik przyrody "drzewko" - 1 sztuka;krzesełka dla dzieci rozmiar 3;stoły: prostokątny blat: z niebieskim obrzeżem - sztuk [...]

Przerwa wakacyjna 2017/2018

Przypominamy, że w tym roku szkolnym przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 1 do 31 lipca 2018 roku. W sierpniu przedszkole będzie czynne w tych samych godzinach jak dotychczas, czyli od 6.00 do 16.30. Dzieci będą miały zajęcia w [...]

Klauzula informacyjna dla pracowników i rodziców Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób [...]

Zebranie organizacyjne na rok szkolny 2018-2019!

Informujemy, że dnia 30 sierpnia 208 roku o godzinie 16.30 w auli gimnazjum w Brzozie odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.Serdecznie [...]

Zajęcia otwarte!

Serdecznie zapraszamy dzieci przyjęte do przedszkola od 1 września 2018 roku wraz z rodzicami na zajęcia otwarte zorganizowane w ramach programu adaptacyjnego "Moje dziecko już przedszkolakiem", które odbędą się w dniach 2 - 3 sierpnia 2018 [...]

"DLA BIAŁO CZERWONEJ"

Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy całe rodziny do włączenia się w uroczyste obchody radosnego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości Polski w naszej Gminie pod nazwą "Dla Biało - Czerwonej", które odbędą się 3 maja 2018 [...]

Patriotyczny konkurs recytatorski

W dniu dzisiejszym, 24 kwietnia 2018 roku, w naszym przedszkolu odbył się po raz pierwszy patriotyczny konkurs recytatorski pod nazwą "Polska łączy pokolenia". Podczas konkursu chętne dzieci zaprezentowały swoim rówieśnikom wiersze i [...]

Podziękowanie za udział w akcji "Podziel się zabawką"

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w zbiórkę „Podziel się zabawką” i za wszystkie zabawki, które sprawią radość tak wielu dzieciom! Dzieciaki, jesteście wspaniałe!!!  Dziękuję także rodzicom, wychowawcom, to [...]

Podziękowanie od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nakle nad Notecią

W dniu 14 grudnia 2017 roku do naszego przedszkola nadesłano podziękowanie za udział naszej przedszkolnej społeczności w akcji pomocy na rzecz zwierząt znajdujących się w Schronisku w Rozwarzynie.  [...]

Ubezpieczenie grupowe dzieci 2017/2018

Szanowni Państwo !Prosimy o wpłatę kwoty 15,58 zł na ubezpieczenie dziecka do dnia 30 września 2017 roku. Należnośćprosimy wpłacać Pani Teresie Rojewskiej- intendentce, która przyjmuje w sali za kratą pierwsze drzwi po [...]

Zebranie organizacyjne 2017/2018

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych oraz uczęszczających do naszego przedszkola odbędzie się w czwartek 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.30 w budynku Gimnazjum w Brzozie. Zapraszamy!!!DyrektorRada [...]

Zajęcia otwarte

Szanowni rodzice dzieci, które zostały przyjęte do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018!Serdecznie zapraszamy Was wraz z pociechami na zajęcia otwatre, które odbędą się w dniach 28 i 29 sierpnia 2017 roku w godzinach 9.30 - 11.30 w [...]

Podziękowanie dla rodziców

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, a przede wszystkim dzieci z Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" serdecznie dziękują rodzicom Michała, Ksawerego, Franka, Tymka, Misia, Oli, Norberta, Oliwii, Carmen, Kariny, Pawła i Kuby z grupy "Krasnali" oraz [...]

Budowa Przedszkola

Szanowni Państwo!Informujemy, że w związku z pracami dotyczącymi budowy Przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej 23, od dnia 10 maja 2017 roku wszystkie grupy przedszkolne, kuchnia, gabinety dyrektora i intendentki znajdują się w budynku [...]

Warsztaty pszczelarskie

Szanowni Rodzice!Informujemy, że 8 maja 2017 roku w naszym przedszkolu dzieci wezmą udział w warsztatach pszczelarskich. Koszt 15 zł - prosimy wpłacać w poniedziałek u wychowawców poszczególnych grup. Przedszkolakom życzymy miłej zabawy i [...]

Zmiana terminu odpłatności za usługi przedszkola

Informujemy, że ulega zmianie termin - dzień tygodnia, w którym pani intendentka będzie przyjmowała wpłaty za usługi przedszkola. Od 1 marca 2017 roku płatność gotówkową będzie można dokonać w każdy wtorek miesiąca. Godziny [...]

Rekrutacja 2017-2018

Informujemy, że w dniach od 20 do 28 lutego 2017 roku prosimy rodziców o składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki. Deklaracje prosimy składać u nauczycieli [...]

Uwaga, wszawica!

Szanowni Państwo! W związku z docierającymi sygnałami o problemie występowania wszawicy w naszej placówce, przekazujemy informacje dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.Drogi przenoszenia zakażenia: Do zakażeń wszami [...]

Informacje bieżące o organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2016 roku  zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkola nie odbędzie się.Jednocześnie informujemy, że w nadchodzącym roku szkolnym 2016-2017 [...]

Zmiany w ustawie o systemie oświaty związane z obowiązkiem szkolnym

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które obowiązują od 23 stycznia 2016 roku, rodzice dzieci 6-letnich mają dylemat: zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej czy do grupy dzieci 6-letnich w przedszkolu. Dlatego poniżej [...]

Bal przebierańców

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków na BAL PRZEBIERAŃCÓW, który odbędzie się 4 lutego 2016 roku (czwartek) w godzinach przedpołudniowych. Więcej informacji będzie można uzyskać na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup lub u [...]

II zebranie ogólne rodziców

Szanowni Rodzice!Informujemy, że dnia 17 listopada 2015 roku o godzinie 16.30 w auli Gimnazjum w Brzozie odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców z wszystkich grup wiekowych. Tematem zebrania będzie "Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w [...]

Zebranie ogólne dla rodziców

Informujemy, że dnia 27 sierpnia o godzinie 16.30 w auli Gimnazjum w Brzozie odbędzie się zebranie ogólne dla wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczać do naszego Przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.Prosimy o liczne przybycie. [...]

Przypomnienie o przerwie wakacyjnej

Szanowni Państwo!Uprzejmie przypominamy, że w tym roku szkolnym przerwa wakacyjna w naszym Przedszkolu będzie w miesiącu sierpniu. W tym czasie dyżur będzie pełnić Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi [...]

Zebranie rodziców dzieci z grup mieszczących się w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej

Informujemy, że zebranie dla rodziców dzieci z grup: "Muchomorki", "Niedźwiadki" i "Wiewiórki" odbędzie się dnia 9 marca 2015 roku o godzinie 16.30 w salach poszczególnych grup. Natomiast od godziny 15.45 do 16.30 tego dnia będzie [...]

Zebranie rodziców dzieci z grup mieszczących się w budynku Gimnazjum

Informujemy, że zebranie dla rodziców dzieci z grup: "Krasnale", "Motylki", "Zajączki" i "Żabki" odbędzie się dnia 10 marca 2015 roku o godzinie 16.30 w salach poszczególnych grup. Natomiast od godziny 15.45 do 16.30 tego dnia będzie [...]

Zajęcia w okresie ferii zimowych

Informujemy, że w czasie ferii zimowych, czyli w dniach od 16 do 27 lutego 2015 roku, zajęcia wszystkich grup będą odbywać się tylko w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej 23.W związku z tym prosimy Rodziców dzieci z grup, które [...]

Przerwa wakacyjna 2014-2015

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że w tym roku szkolnym przerwa wakacyjna w naszym Przedszkolu będzie w miesiącu sierpniu. W tym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej. [...]

Zmiana organizacji pracy w dniach 24 XII 2014 i 2 I 2015

Szanowni Rodzice!Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2014 roku i 2 stycznia 2015 roku dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola przyprowadzamy do budynku przy ulicy Łabiszyńskiej 23. Zmiana spowodowana jest zamknięciem budynku [...]

Mikołajkowy występ iluzjonistyt

SZANOWNI RODZICE! Informujemy, że w środę 3 grudnia 2014 roku wystąpi dla wszystkich przedszkolaków iluzjonista z Łodzi.Najpierw o godzinie 8.50 rozpocznie się pokaz w budynku przedszkola przy ul. Łabiszyńskiej 23 dla dzieci z [...]

Certyfikat "Zielona Flaga"

Przedszkole Samorządowe "Jarzębinką" w Brzozie otrzymało Międzynarodowy Certyfikat "Zielona Flaga", który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach programu Eco-Schools. Program ten oparty jest na Systemie [...]

Zebranie organizacyjne dla rodziców

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola odbędzie się 28 sierpnia 2014 roku w auli gimnazjum w Brzozie o godzinie 16.30.Zapraszamy!DyrektorRada Pedagogiczna [...]

Spotkania integracyjne

Uprzejmie informujemy, że spotkania integracyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola i ich rodziców odbędą się 5 i 6 sierpnia 2014 roku w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej 23  w godzinach od 9.30 do 11.30.Serdecznie [...]

Zebranie dla rodziców

Szanowni Rodzice!Dnia 29 kwietnia 2014 r odbędą się zebrania z rodzicami:Dla rodziców dzieci z grup "Żabki", "Krasnale", "Zajączki" i "Motylki" (budynek Gimnazjum) o godzinie 16.30 - prelekcja dietetyka w auli nt. "Właściwe odżywianie [...]

Zmiana terminu balu karnawałowego

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, nastąpiła zmiana terminu balu karnawałowego dla przedszkolaków.W budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej, czyli dla dzieci z grup: "Muchomorki", "Wiewiórki" i "Niedźwiadki" bal odbędzie [...]

Ogłoszenie o funkcjonowaniu przedszkola w ferie zimowe

Szanowni Rodzice! Informujemy, że w okresie ferii zimowych, czy od 3 do 14 lutego 2014 roku, oddział przedszkolny w budynku Gimnazjum będzie nieczynny.Dzieci przebywać będą w budynku przedszkola przy ul. Łabiszyńskiej 23.Jednocześnie [...]

Zebranie rodziców

UWAGA RODZICE!Z przyczyn obiektywnych zmienił się harmonogram jutrzejszego (21.11.2013 r.) zebrania z rodzicami.O godzinie 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych grupach.Natomiast o 17.00 rozpocznie się w auli Gimnazjum [...]

Przedstawienie

Szanowni Rodzice!Informujemy, że dnia 27 września 2013 r. (piątek)  o godz. 11.00  odbędzie się przedstawienie  pt. „Egzamin Klauna Kleofasa”  dla dzieci z wszystkich grup wiekowych. Miejsce: sala "Wiewiórek" – [...]

Zabezpieczanie furtki wejściowej

Szanowni Rodzice!Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Waszym dzieciom na terenie wokół budynku przedszkola przy ul. Łabiszyńskiej, prosimy abyście każdorazowo, zarówno rano, kiedy przyprowadzacie dziecko, jak i podczas odbierania swych [...]

Zebranie organizacyjne

Informujemy, że dnia 29 sierpnia (czwartek) o godzinie 16.00 w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej 23 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowychZapraszamyDyrektorRada Pedagogiczna [...]

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 30 w Bydgoszczy na rok szkolny 2013/2014

Szanowni Rodzice!Na prośbę Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy informujemy, że ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 30 PRZYJMUJE ZAPISY DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz przedstawiamy [...]

Zebranie "trójek grupowych"

Uprzejmie informujemy przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup wiekowych dzieci , że dnia 11 czerwca 2013 roku o godzinie 16.30 w budynku przedszkola przy ulicy Łabiszyńskiej odbędzie się zebranie z udziałem pani dyrektor Grażyny [...]

Jesteśmy na Facebook'u

Uprzejmie informujemy, że od 10 marca jesteśmy na Faceboook'u. Adres strony dostępny poniżej. [...]

Zapraszamy na spotkania z ogrodnikiem!

Wszystkich, którzy w tym roku chcieliby stworzyć lub wzbogacić swój ogród albo uzyskać ciekawe porady na temat pielęgnacji roślin w swoich ogrodach - serdecznie zapraszamy na spotkania z panią Magdaleną Świgoń, właścicielką formy [...]

Certyfikat "Przedszkole przyjazne dzieciom"

W dniu 1 marca 2013 roku Kapituła Programu "Dobre bo polskie" przyznała naszej placówce certyfikat "Przedszkole przyjazne dzieciom". Certyfikat ważny jest do dnia 1 września 2014 roku. [...]

Przerwa wakacyjna 2013

Uprzejmie informujemy, że w tym roku szkolnym przerwa wakacyjna w naszej placówce będzie w miesiącu sierpniu. [...]

Certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej

Jednym z pośród wielu priorytetów Przedszkola Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie jest wielozmysłowe i emocjonalne poznawanie przyrody przez dzieci, aby w przyszłości rozumiały ją i szanowały. Od kilku lat przedszkole realizuje [...]

Przerwa wakacyjna

Uprzejmie informujemy, że w tym roku przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w miesiącu lipcu. Jednocześnie przypominamy, że na ten miesiąc można zapisać dziecko do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkie [...]

Informacja

Szanowni Rodzice!Informujemy, że dnia 31 października 2011 roku (poniedziałek) nie będą kursować autobusy szkolne. W związku z czym, prosimy, aby rodzice dzieci dojeżdżających, dowieźli i odebrali dzieci w ten dzień we własnym [...]

Zebranie ogólne rodziców

Informujemy, że dnia 30 sierpnia o godzinie 16.00 w budynku przedszkola przy ul. Łabiszyńskiej 23 odbędzie się zebranie ogólne rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowychDyrektorRada Pedagogiczna [...]

Oferta pracy

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy osób, które chciałyby podjąć od 1 września 2011 roku w godzinach od 8.30 do 11.30 w naszym przedszkolu w ramach wolontariatu pracę jako pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie wiekowej [...]

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku przedszkole jest zamknięte (przerwa wakacyjna). W tym czasie dyżur pełni Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej ul. Kwiatowa 20, tel. 52 381 23 [...]

Zmiana terminu koncertu "Góra Grosza"

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zimową aurę i wysoką absencję dzieci, koncert kończący akcję "Góra Grosza" odbędzie się za tydzień, tj. 10 grudnia 2010 roku o godzinie 16.00 w auli Gimnazjum im. Karola [...]

Akcja "Góra Grosza 2010"

Kochane dzieci! Drodzy Rodzice!W dniach 23.11 - 3.12.2010 w przedszkolu trwa akcja "Góra Grosza". Zebrane grosze wspomogą Domy Dziecka. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup i u [...]

Program "Przedszkolaki z naszej paki"

Informujemy, że w tym roku szkolnym 2010-11 w naszym przedszkolu kontynuujemy realizację projektu pn.: "Przedszkolaki z naszej paki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu [...]

metryczka